תערוכת אקלימה 2019

תערוכת אקלימה 2017

תערוכת אחזקה 2017

תערוכת אחזקה 2016

תערוכת אקלימה 2015

תערוכת אקלימה 2013

תערוכת אקלימה 2011

תערוכת אקלימה 2009